مراقبت یکپارچه: ادغام ابزارهای مراقبت در آپتودیت

مراقبت یکپارچه: ادغام ابزارهای مراقبت در آپتودیت

به گزارش یابش و به نقل از ولترز کلوور، این شرکت از یکپارچه‌سازی ابزارهای خود تحت برند آپتودیت خبر داد. این اقدام با هدف ارائه مجموعه‌ای هماهنگ از خدمات به سازمان‌ها، متخصصان، تیم‌های مراقبتی، بیماران و شرکای حوزه سلامت در سراسر زنجیره مراقبت انجام می‌شود. ابزارهای یکپارچه آپتودیت ولترز کلوور در حال ایجاد دو مجموعه […] مطالعه کامل