خدمات علم سنجی مبتنی بر SciVal

خدمات علم سنجی مبتنی بر SciVal

پایگاه SciVal تحت مالکیت ELsevier یکی از حرفه ای ترین و قوی ترین ابزارهای علم سنجی برای سازمان های پژوهشی و دانشگاه ها محسوب می گردد. “یابش” خدمات دهی برای دستیابی به اطلاعات علم سنجی دانشگاه های ایرانی از این پایگاه که مبتنی بر پایگاه استنادی Scopus می باشد را آغاز نموده است. خدمات در […] مطالعه کامل