پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی لکچریو

پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی لکچریو

  معرفی پایگاه اطلاعاتی لکچریو  lecturio یکی از مهم‌ترین مسائلی که دانشجویان حوزه پزشکی دارند روبرو شدن با چالش‌های پزشکی و بهداشتی در دوران تحصیل است که نیازمند یک منبع برای ارائه بهترین راهنمایی در این زمینه است. هدف اپلیکیشن لکچریو ارائه بهترین ابزارهای یادگیری در زمینه بهداشت و پزشکی به منظور رفع چالش­‌های دانشجویان […] مطالعه کامل