معرفی پایگاه اسمال بیزنس رفرنس سیستم از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اسمال بیزنس رفرنس سیستم از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی(Small Business Reference System (ebscohost این پایگاه تمام متن بسیاری از کتاب های مرجع برای استفاده در حوزه کسب و کارهای کوچک را به طور انحصاری فراهم می کند. هم چنین ابزارهای مربوط به بسیاری از کسب و کارهای کوچک را در دسترس قرار می دهد و شامل ویدیوهای شغلی، بخش کمک […] مطالعه کامل