راهنمای انواع مختلف موسسات آموزش عالی در ایالات متحده

راهنمای انواع مختلف موسسات آموزش عالی در ایالات متحده

چند نوع از موسسات آموزش عالی در ایالات متحده وجود دارد که از اندازه فیزیکی گرفته، تا برنامه درسی و زمان لازم برای اتمام آنها تا فارغ التحصیلی با هم تفاوت دارند. در ادامه بخوانید تا بدانید که هر کدام از آنها چه ویژگی هایی دارند. انواع دانشگاه های آمریکا دانشگاه های دولتی دانشگاه های […] مطالعه کامل