آکادمی وب آو ساینس

آکادمی وب آو ساینس

آکادمی وب آوساینس چیست؟ آموزشگاهی به منظور آموزش آنلاین برای حمایت از دانشگاهیان در انجام تحقیقات بی نقص. آکادمی وب آو ساینس Web of Science با هدف حمایت از محققان از سراسر جهان به منظور توسعه حرفه تحقیقاتی خود و حرکت در چشم انداز انتشارات دانشگاهی ایجاد شده است. در مورد جنبه های مختلف یکپارچگی […] مطالعه کامل