انتشارات بین المللی دی گرویتر

انتشارات بین المللی دی گرویتر

معرفی انتشارات بین المللی دی گرویتر De Gruyter انتشارات دی گرویتر چیست؟ دی گرویتر یک ناشر بین المللی است که بیش از ۲۷۰ سال مشغول به فعالیت در زمینه انتشار کتاب ها و مجلات علمی ادامه است. این انتشارات هدف خود را کمک به توسعه و پیشرفت دانش بشری قرار داده و در انجام آن […] مطالعه کامل