مجموعه پایگاه های پزشکی ورزشی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های پزشکی ورزشی از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های پزشکی ورزشی از ابسکوهاست Sports Medicine Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در واقع ابسکو […] مطالعه کامل