پایگاه کتاب های الکترونیکی روانشناسی آکسفورد

پایگاه کتاب های الکترونیکی روانشناسی آکسفورد

  معرفی پایگاه کتاب های الکترونیکی روانشناسی آکسفورد Oxford Clinical Psychology این پایگاه اطلاعاتی به طور خاص در زمینه انتشار کتاب های الکترونیکی در حوزه موضوعی روانشناسی فعالیت می کند. انتشارات آکسفورد دسترسی به بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب را در طیف گسترده ای از موضوعات روانشناسی برای کاربران ممکن می سازد. متون موجود در […] مطالعه کامل