آموزش پیشرفته و کامل اسکوپوس Scopus

آموزش پیشرفته و کامل اسکوپوس Scopus

اسکوپوس چیست؟ از بزرگترین پایگاه‌های چکیده و استنادی دنیا است که با استفاده از این پایگاه امکان تجزیه و تحلیل پژوهش‌هایی که در آن نمایه شده‌اند، وجود دارد. این پایگاه توسط موسسه الزویر ارائه می‌گردد. اسکوپوس حدود ۷۰ میلیون رکورد از ۵۰۰۰ ناشر از سال ۱۹۶۰ تا کنون را به صورت روزآمد ارائه می‌دهد . […] مطالعه کامل