پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا

پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا

  معرفی پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا epo در ۵ اکتبر سال ۱۹۷۳ کنوانسیون ثبت اختراع اروپا در مونیخ آلمان به امضای ۱۶ کشور رسید و موجب ایجاد سازمان ثبت اختراع اروپا و نیز شکل گیری نوعی نظام حقوقی مستقل برای بررسی و اعطای پروانه های ثبت اختراع اروپا شد. با اجرای این کنوانسیون در […] مطالعه کامل