سرویس‌ خبرخوان inoreader

سرویس‌ خبرخوان inoreader

سرویس خبرخوان inoreader دارای ویژگی های زیر است: ۱- سرعتِ بهتر در نسبت با اکثر رقبا، بویژه در کشور ما که سرعت مقوله‌ای مهم و تاثیرگذار است. تقریبا می‌توان اذعان کرد که این سرویس یکی از سریع‌ترین‌هاست. مخصوصا هنگامی که وضعیت پیشفرض را روی list vieww قرار دهید و سپس هر مطلبی را که خواستید […] مطالعه کامل