پایگاه چکیده نامه ای سوشال جرانتولوژی از ابسکوهاست

پایگاه چکیده نامه ای سوشال جرانتولوژی از ابسکوهاست

    معرفی پایگاه (Abstracts in Social Gerontology (ebscohost این پایگاه کتابشناختی منابع ضروری برای پژوهش های سالمندی را نمایه می کند. پژوهشگرانی که به مطالعه در زمینه مسائل سالمندان علاقمند هستند، می توانند از این پایگاه که شامل رکوردهای مرتبط به مطالعات سالمندان است استفاده فراوانی ببرند. پایگاه در یک نگاه حوزه مناسب برای: پزشکی، […] مطالعه کامل