معرفی پایگاه سوشال ساینسز ابسترکتس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه سوشال ساینسز ابسترکتس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Social Sciences Abstracts (ebscohost این پایگاه که آخرین مفاهیم، نظریات و روش های کاربردی و نظری علوم اجتماعی را پوشش می دهد، نمایه و خلاصه های مهم ترین ژورنال های انگلیسی زبان این حوزه را فراهم می آورد. سوشال ساینسز ابسترکتس یک منبع ایده آل برای دانشجویان و مددکاران اجتماعی است. […] مطالعه کامل