شبکه اجتماعی علمی آکادمیا

شبکه اجتماعی علمی آکادمیا

معرفی شبکه اجتماعی علمی Academia آکادمیا چیست؟ آکادمیا یک شبکه اجتماعی علمی پژوهشی است. که بستری را برای پژوهشگران فراهم آورده تا مقالات پژوهشی خود را به اشتراک گذاشته و نظارت تحلیلی عمیقی بر تأثیر تحقیقات خود داشته باشند. همچنین در کنار آن بتوانند پیشرفت تحقیقات را پیگیری کرده و همکاران پژوهشی خود را بیابند. […] مطالعه کامل