معرفی پایگاه آلت هلث واچ از ابسکوهاست

معرفی پایگاه آلت هلث واچ از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Alt HealthWatch (ebscohost  آلت هلث واچ یک پایگاه با متن کامل در زمینه سلامت است که بر رویکردهای طب مکمل، طب کل نگر و طب یکپارچه نگر تمرکز دارد. این پایگاه آخرین اطلاعات را در زمینه تکامل پزشکی کل نگر و درمان های مرتبط در اختیار می گذارد. اطلاعاتی که در […] مطالعه کامل