طراحی پروتکل در مرور سیستماتیک؛ آموزش گام به گام

طراحی پروتکل در مرور سیستماتیک؛ آموزش گام به گام

مرور سیستماتیک (Systematic Review) نوعی مطالعه مروری است که با هدف جمع‌آوری، ارزیابی و خلاصه‌سازی یافته‌های مطالعات مرتبط با یک پرسش پژوهشی مشخص انجام می‌شود. این روش با اتکا به رویکردی نظام‌مند و شفاف، به دنبال ارائه تصویری جامع و دقیق از شواهد علمی موجود در یک حوزه خاص است. در مقالات قبل به روش […] مطالعه کامل