استراتژی جستجو

استراتژی جستجو

استراتژی جستجو چیست؟ استراتژی جستجو ترکیبی سازمان یافته از کلمات کلیدی، عبارات، عناوین موضوعی و محدود کننده هایی است که برای جستجو در پایگاه داده استفاده می شود. استراتژی جستجوی شما شامل موارد زیر خواهد بود: استراتژی جستجوی شما  ممکن است  شامل موارد زیر باشد: یک استراتژی جستجو معمولاً به چندین تکرار نیاز دارد. برای اطمینان از […] مطالعه کامل