فراداده چیست؟

فراداده چیست؟

فراداده چیست؟ فراداده به داده‌ای اطلاق می‌شود که دربارهٔ داده‌های دیگر است. به عبارت دیگر، فراداده اطلاعاتی است که در مورد ویژگی‌ها، محتوا، یا ساختار داده‌ها را توصیف می‌کند. این اطلاعات می‌تواند به توضیح معنای داده، مبانی فیزیکی آن، یا نحوهٔ استفاده از آن اشاره کند. برای مثال، در مورد یک تصویر دیجیتال، فراداده ممکن […] مطالعه کامل