فروش اکانت بانک های اطلاعاتی علمی – پژوهشی

فروش اکانت بانک های اطلاعاتی علمی – پژوهشی

بانک های اطلاعاتی  علمی برای رفع نیاز پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و متخصصان بسیار ضروری است یابش  اکانت دسترسی تعداد زیادی از پایگاه اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می دهد.  اکانت های موجود به صورت شخصی برای کاربران ارائه خواهد شد. هزینه دسترسی به پایگاه ها از ۵۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزارتومان […] مطالعه کامل
پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس SCOPUS

پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس SCOPUS

معرفی پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس Scopus اسکوپوس چیست؟ اسکوپوس یکی از بزرگ‌ترین پایگاه های دادۀ چکیده و استنادی، مجصول شرکت انتشاراتی الزویر است و شامل ۳۲۲ میلیون رکورد بوده که ۹۳ میلیون رکورد آن اطلاعات کامل فراداده ی مقالات و ۵۰ میلیون رکوردهای اطلاعاتی پتنت ها، را شامل می شود که اطلاعات استنادی برای آنها محاسبه […] مطالعه کامل