مجموعه پایگاه های اطلاعاتی لایبرری اند اینفورمیشن ساینس سورس از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های اطلاعاتی لایبرری اند اینفورمیشن ساینس سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های اطلاعاتی لایبرری اند اینفورمیشن ساینس سورس از ابسکوهاست     Library & Information Science Source Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در […] مطالعه کامل