معرفی پایگاه لرنینگ اکسپرس کامپیوتر اسکیلز از ابسکوهاست

معرفی پایگاه لرنینگ اکسپرس کامپیوتر اسکیلز از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی LearningExpress Computer Skills امروزه زندگی در کامپیوترها اتفاق ها می افتد. کامپیوترها برای یافتن شغل، پیدا کردن اطلاعات و ارتباط با خانواده و دوستان استفاده می شوند. لرنینگ اکسپرس کامپیوتر اسکیلز یک سری دروس چند رسانه ای و چندوجهی آنلاین است که به کاربران و دانشجویان برای یاد گرفتن اصول زیربنایی […] مطالعه کامل