معرفی پایگاه اینوایرنمنت ایندکس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اینوایرنمنت ایندکس از ابسکوهاست

    معرفی پایگاه اطلاعاتی (Environment Index (ebscohost اینوایرنمنت ایندکس یک پایگاه کتابشناختی برای مطالعات زیست محیطی و شاخه های مرتبط با آن مانند کشاورزی، انرژی، قوانین عمومی و قوانین زیست محیطی می باشد. این پایگاه میلیون ها رکورد از ژورنال های زیست محیطی برتر و یک اصطلاحنامه زیست محیطی فراهم می آورد. در یک […] مطالعه کامل