پایگاه اطلاعاتی مدلاین

پایگاه اطلاعاتی مدلاین

معرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاین  MEDLINE مدلاین چیست؟ مدلاین یک پایگاه چکیده نامه ای و استنادی است، که با تمرکز بر علوم پزشکی از سوی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا NLM ارائه می شود. این پایگاه شامل استنادها و خلاصه ­های ژورنال­ های زیست پزشکی و سلامتی است و مورد استفاده پزشکان، متخصصان مراقبت سلامتی، درمانگران و پژوهشگران […] مطالعه کامل