معرفی پایگاه فایننس سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه فایننس سورس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Finance Source (ebscohost فایننس سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان امور مالی و حسابداری در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می باشد و دیدگاهی درباره بهترین روش های ممکن را به کاربران می دهد. پایگاه فایننس سورس که مقالات برترین ژورنال ها […] مطالعه کامل
معرفی پایگاه بیزنس سورس کرپوریت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه بیزنس سورس کرپوریت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Business Source Corporate (ebscohost این پایگاه که برای پاسخ دهی به نیازهای متنوع اطلاعاتی شرکت های امروزی طراحی شده است، شامل ژورنال ها و مجلات تمام متن می باشد. منابع، شامل مجلات برجسته کسب و کار، مطالب تجاری، گزارش های کشوری، پروفایل شرکت ها و مطالب دیگر می باشند. در یک نگاه […] مطالعه کامل
معرفی پایگاه بیزنس کانتینیوتی اند دیزستر ریکاوری رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه بیزنس کانتینیوتی اند دیزستر ریکاوری رفرنس سنتر از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Business Continuity Expert and Disaster Recovery Reference Center (ebscohost این پایگاه تمام متن برای کمک به متخصصان اطلاعات و متخصصان شغلی طراحی شده است و تمامی جنبه های استمرار شغلی و جبران خسارات از جمله ارزیابی خطرات و آمادگی برای بحران های شغلی را پوشش می دهد. این پایگاه نمایه کاملی […] مطالعه کامل