کد تخفیف یابش برای اولین استفاده

کد تخفیف یابش برای اولین استفاده

تخفیف ویژه اعضای قدیمی یابش که تاکنون از فروشگاه خریداری نکرده اند بمناسبت شروع سال تحصیلی جدید یابش بعنوان فراهم کننده دسترسی به بانک های اطلاعاتی پژوهشی و اپلیکیشن های پزشکی برای اعضای قدیمی خود تخفیف ویژه ای در فروشگاه اکانت یابش نظر گرفته است. برخی اکانت های موجود در فروشگاه: Web Of Science | […] مطالعه کامل