انجمن مهندسین مکانیک آمریکا

انجمن مهندسین مکانیک آمریکا

معرفی انتشارات انجمن مهندسین مکانیک آمریکا  ASME انجمن مهندسین مکانیک آمریکا چیست؟ انجمن مهندسین مکانیک آمریکا یک انجمن علمی و حرفه ای است که در زمینه علوم مهندسی مکانیک در سطح دنیا فعالیت می کند. این انجمن هدف فعالیت های خود را ارئه راه حل های علمی برای چالش های دنیای واقعی می داند. محل […] مطالعه کامل
معرفی پایگاه اینجنیرینگ سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اینجنیرینگ سورس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی(Engineering Source (ebscohost اینجنیرینگ سورس مهم ترین پایگاه برای متخصصان و پژوهشگران تمامی رشته های مهندسی از جمله بیوشیمی، عمران، مکانیک، مهندسی محیط زیست و نرم افزار می باشد. این پایگاه شامل صدها ژورنال تمام متن مهندسی، مجلات، مطالب تجاری، کتاب و مقالات کنفرانس ها است. پایگاه اینجنیرینگ سورس شامل نمایه بسیار […] مطالعه کامل