CIMAC – شورای بین المللی موتورهای احتراق

CIMAC – شورای بین المللی موتورهای احتراق

  CIMAC – International Council on Combustion Engines شورای بین المللی موتورهای احتراق   شورای بین المللی موتورهای احتراق در پاریس در سال ۱۹۵۱ تاسیس شد و اولین کنگره در آن برگزار شد. در ابتدا CIMAC به عنوان یک رویداد صنعتی برای بحث در مورد ایده ها و تحولات جدید در صنعت موتور و اجزای […] مطالعه کامل