معرفی پایگاه مگزین آرشیوز از ابسکوهاست

معرفی پایگاه مگزین آرشیوز از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Magazine Archives (ebscohost این پایگاه دسترسی شما را به تمامی شماره­ های مجلات مهم برای پژوهش فراهم می­ آورد. استفاده از این پایگاه دارای سودمندی­ های زیادی از جمله موارد زیر می ­باشد: فراهم کردن دیدگاهی تاریخی و منحصر به فرد درباره اتفاقات و جریان ­های قرن بیستم حذف اختصاص زمان […] مطالعه کامل