مجموعه پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی از ابسکوهاست

معرفی مجموعه پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی ابسکوهاست Medical Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در واقع ابسکو […] مطالعه کامل