معرفی نرم افزارسایت اسپیس CiteSpace

معرفی نرم افزارسایت اسپیس CiteSpace

  نرم افزار سایت اسپیس چیست؟ سایت اسپیس CiteSpace یک نرم افزار علم سنجی نوشته شده به زبان جاوا و ابزاری است که الگوها و روندهای ساختاری و زمانی یک حوزه علمی را به صورت بصری و تعاملی نمایش می دهد. این نرم افزار با تسهیل فرآیند تحلیل بصری عمیق، بررسی سیستماتیک یک حوزه دانش […] مطالعه کامل