انجمن شیمیدانان نساجی و رنگرزی آمریکا

انجمن شیمیدانان نساجی و رنگرزی آمریکا

  معرفی انجمن شیمیدانان نساجی و رنگرزی آمریکا AATCC American Association of Textile Chemists and Colorists این انجمن در سال ۱۹۲۱ با عنوان انجمن شیمی و نساجی آمریکا فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از تاسیس این انجمن تامین نیازهای صنایع نساجی، پوشاک و مواد اولیه این صنعت بود. این انجمن درصدد نشان دادن فعالیت […] مطالعه کامل