نحوه بررسی ژورنال‌های ایندکس شده اسکوپوس

نحوه بررسی ژورنال‌های ایندکس شده اسکوپوس

قبل از ارسال مقاله به یک مجله بهتر است شاخص‌های علم سنجی آن مجله را سنجید و همچنین مهم است که بدانیم آن مجله در یکی از مهمترین پایگاه های استنادی یعنی اسکوپوس نمایه شده است یا خیر. نمایه شدن در اسکوپوس یکی از مواردی است که هنگام ارزیابی مجله بررسی می‌‌شود زیرا این پایگاه […] مطالعه کامل