معرفی پایگاه نیوزپیپر سورس پلاس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه نیوزپیپر سورس پلاس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Newspaper Source Plus (ebscohost نیوزپیپر سورس پلاس شامل مجموعه ای دیجیتالی و تمام متن از مهم ترین اخبار جهان است. این پایگاه شامل میلیون ها مقاله از روزنامه ها، رابط های رسمی اخبار و مجلات خبری است. علاوه بر این، پایگاه دارای متن خبرهای رادیو و تلویزیونی و اخبار به روز منابع […] مطالعه کامل