پایگاه اطلاعاتی هاروارد دیتاورس

پایگاه اطلاعاتی هاروارد دیتاورس

  معرفی پایگاه اطلاعاتی dataverse.harvard مجموعه هاروارد دیتاورس یک مخزن دیجیتال داده های علمی است که به صورت رایگان در اختیار تمامی محققان و پژوهشگران چه در داخل و چه در خارج از کشور در سطح دنیا در دسترس قرار دارد. محققان با استفاده از این پایگاه می توانند به داده های تمامی پژوهش های […] مطالعه کامل