هوش مصنوعی، ۵ راهکار هوشمندسازی فضاهای اطراف ما

هوش مصنوعی، ۵ راهکار هوشمندسازی فضاهای اطراف ما

در حالی که هیاهوی زیادی پیرامون تحولات آینده‌ساز هوش مصنوعی مولد وجود دارد، شایان ذکر است که هوش مصنوعی هم‌اکنون در سال ۲۰۲۳، چطور فضاهای هوشمندتری را در اطراف ما ایجاد کرده است. با تمام صحبت‌هایی که در مورد نحوه‌ی متحول‌سازی جهان توسط هوش مصنوعی مولد می‌شود، ارزش دارد به عقب برگردیم و ببینیم هوش […] مطالعه کامل