هوش مصنوعی در دانشگاه! تهدید یا فرصت؟

هوش مصنوعی در دانشگاه! تهدید یا فرصت؟

هوش مصنوعی (AI) به سرعت در حال تغییر جهان است و آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی از افراد نگران هستند که هوش مصنوعی تهدیدی برای دانشگاه‌ها باشد، اما در این مقاله از یابش استدلال می‌شود که هوش مصنوعی در واقع فرصت‌های زیادی برای دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند. مکس لو می‌گوید: «هوش مصنوعی […] مطالعه کامل