۹ درس با هوش مصنوعی، بدون معلم انسانی!

۹ درس با هوش مصنوعی، بدون معلم انسانی!

موسسه اُترمَن لندن (OI) در بیانیه‌ای خبری اعلام کرد که یک دوره آموزشی ۹ درسی را ارائه کرده است که توسط کشورهایی در چهار قاره با استفاده از معلم‌های دیجیتالی هوش مصنوعی (AI) مورد پذیرش قرار گرفته است. به گزارش یابش و به نقل از کمپس تکنولوژی  این شرکت اعلام کرد که این مربیان دیجیتالی […] مطالعه کامل