تفاوت پایگاه اطلاعاتی مدلاین و پابمد

تفاوت پایگاه اطلاعاتی مدلاین و پابمد

پابمد و مدلاین چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ مدلاین پایگاه داده استناد مقالات مجلات کتابخانه ملی پزشکی (NLM) است. این پایگاه در دهه ۱۹۶۰ آغاز به کار کرد و اکنون بیش از ۳۱ میلیون مرجع به مقالات مجلات علوم زیستی و پزشکی با سابقه‌ای به سال ۱۹۴۶ ارائه می‌دهد. مدلاین شامل استنادهایی از بیش از […] مطالعه کامل