معرفی پایگاه آرشیوی اینسپک از ابسکوهاست

معرفی پایگاه آرشیوی اینسپک از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Inspec Archive – Science Abstracts 1898-1968 (ebscohost این پایگاه کتابشناختی برجسته آرشیوی که توسط موسسه مهندسی و تکنولوژی به وجود آمده است، ۷۰ سال ادبیات علمی و فنی جهان را در زمینه های  فیزیک، مهندسی برق، الکترونیک، ارتباطات، مهندسی کنترل، ساخت و مهندسی مکانیک فراهم می کند. .این پایگاه آرشیوی گسترده، […] مطالعه کامل