شرکت خدمات اطلاعاتی کلاریویت

شرکت خدمات اطلاعاتی کلاریویت

معرفی شرکت خدمات اطلاعاتی کلاریویت کلاریویت چیست؟ clarivate یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که در زمینه ارائه داده های علمی در سطح جهانی در جهت ایجاد هوش تحول آفرین یک پیشرو محسوب می شود. کلاریویت داده های علمی خود را در زمینه های متنوعی مانند علوم تجاری، علوم پزشکی، داده های حقوقی و نوآری ها […] مطالعه کامل