پایگاه اطلاعاتی اوید

پایگاه اطلاعاتی اوید

معرفی پایگاه اطلاعاتی Ovid اوید چیست؟ اوید قابل اعتمادترین پلتفرم تحقیقات پزشکی در جهان است که بیش از ۲۰ سال است بخش مهمی از پژوهش ها و تحقیقات علمی حوزه علوم پزشکی و بهداشتی را در سطح دنیا منتشر می نماید. ابر پلتفرم اطلاعاتی اوید یکی از محصولات شرکت اوید از مجموعه شرکت های ولترز […] مطالعه کامل