فهرست بزرگترین پایگاه های اطلاعاتی دنیا بهمراه تعداد رکوردهای آن ها

فهرست بزرگترین پایگاه های اطلاعاتی دنیا بهمراه تعداد رکوردهای آن ها

با توجه به حجم بسیار زیاد منابع اطلاعاتی منتشر شده در سطح جهانی ، پژوهشگران نیازمند شناخت دقیق ترِ پایگاه های اطلاعاتی آکادمیک، بهمراه تعداد رکوردهای هر کدام هستند. تا بتوانند جستجوهای علمی خود را با دقت و کیفیت بالاتری انجام دهند. یابش در اینجا تعدادی از بزرگترین پایگاه های علمی دنیا را فهرست کرده است:اسکوپوس، وب آو ساینس، ابسکو اسنشالز، پروکوئست، ویکی دیتا، پایگاه اطلاعاتی لنز،ساینس اُپن ،کراس رف ، پابمد، دایمنشنز، سایمنتیک اسکالر، گوگل اسکالر مطالعه کامل