پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد سیئلو

پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد سیئلو

  معرفی پایگاه اطلاعاتی سیئلو SciELO سیئلو یک پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد است که از سال ۲۰۱۵ اقدام به انتشار منابع اطلاعاتی به صورت رایگان نموده است. در این مجموعه مطالب موجود در مجلات علمی به شکل های موضوعی، ملی، بین المللی و دیگر شکل ها سازماندهی می شوند و پس از فهرست نویسی در […] مطالعه کامل
پایگاه های دسترسی آزاد

پایگاه های دسترسی آزاد

پایگاه های دسترسی آزاد یا Open access به پایگاه هایی گفته می شود که منظور انتشار و در دسترس قرار دادن منابع و داده های علمی به صورت رایگان مشغول به فعالیت هستند. کاربران اینگونه پایگاه های اطلاعاتی برای انتشار مقالات علمی خود و یا دریافت نتایج دیگر پژوهش ها و داده های خام آنها […] مطالعه کامل