مجموعه پایگاه های اطلاعاتی شیمی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های اطلاعاتی شیمی از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های اطلاعاتی شیمی از ابسکوهاست Chemistry Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در واقع ابسکو یک […] مطالعه کامل