پایگاه اطلاعاتی پتنت درونت

پایگاه اطلاعاتی پتنت درونت

معرفی پایگاه اطلاعاتی پتنت درونت  ایندکس DerWent – Clarivate Analytics   پتنت درونت ایندکس چیست؟ پایگاه اطلاعاتی پتنت درونت یک پایگاه ویژه ارائه فهرست اختراعات جهانی از کلاریویت است که با ارائه داده های پروانه های ثبت اختراع در سطح دنیا به ارائه اطلاعات می پردازد. این پایگاه اطلاعاتی عنوان، چکیده ویرایش شده، داده های […] مطالعه کامل