پایگاه اطلاعاتی اگریکولا از ابسکوهاست

پایگاه اطلاعاتی اگریکولا از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (AGRICOLA (ebscohost پایگاه اطلاعاتی اگریکولا که رکوردهای کتابخانه ملی کشاورزی دپارتمان کشاورزی آمریکا را در خود جای داده، میلیون ها استناد مربوط به حوزه کشاورزی را فراهم می­کند. استنادها برای کمک به پژوهش در حوزه کشاورزی از منابع مختلفی مانند مقالات ژورنال ها، فصول کتاب ها، پایان­ نامه ها، پتنت ها، نرم […] مطالعه کامل