پژوهش بنیادی چیست؟

پژوهش بنیادی چیست؟

پژوهش از نظر هدف به دو دسته پژوهش بنیادی و پژوهش کاربردی تقسیم می‌شود. درک تحقیقات بنیادی به ما امکان می‌دهد تا تمام ویژگی‌های یک علم یا پدیده‌ی خاص را در سطح بنیادی درک کنیم. برخی از نمونه‌های این‌گونه تحقیقات، شاخه‌هایی مانند جامعه‌شناسی، علوم انسانی و سایر زمینه‌های علمی است؛ در ادامه به شما خواهیم […] مطالعه کامل