مرور نظام‌مند یا سیستماتیک ریویو چیست؟

مرور نظام‌مند یا سیستماتیک ریویو چیست؟

در دنیای پرشتاب علم، تولید دانش با سرعتی چشمگیر در حال افزایش است. در این میان، مرور نظام‌مند به عنوان ابزاری قدرتمند، به پژوهشگران کمک می‌کند تا اطلاعات موثق و به‌روز را در مورد موضوعات مختلف علمی جمع‌آوری، ارزیابی و خلاصه‌سازی کنند. این مقاله مروری بر مفاهیم کلیدی، تاریخچه، مراحل و ابزارهای مرتبط با مرور […] مطالعه کامل