پایگاه اطلاعاتی چم اسپایدر

پایگاه اطلاعاتی چم اسپایدر

  معرفی پایگاه اطلاعاتی chemspider این پایگاه اطلاعاتی یک پایگاه ویژه اطلاعات علوم شیمی است که به صورت رایگان دسترسی به بیش از ۶۷ میلیون اطلاعات درباره ساختار، ماهیت و اطلاعات مواد را برای کاربران فراهم می نماید. پایگاه اطلاعاتی چم اسپایدر متعلق به انجمن شیمی سلطنتی بوده که با جمع آوری بروزترین و معتبرترین […] مطالعه کامل